Zaloguj się do Stempla, aby otrzymać hasło jednorazowe

Uwaga! Po rozpoczęciu egzaminu nie można zamykać ani odświeżać okna przeglądarki. Zamknięcie lub odświeżenie okna przeglądarki poskutkuje niezaliczeniem egzaminu. Wciśnij „rozpocznij”, gdy będziesz gotowy(a).

Publicznie dostępne są jedynie wyniki zdanych egzaminów (nie dotyczy quizów rajdowych). Do każdego z egzaminów możesz podejść ponownie. Udanej zabawy!

„Atomowy” quiz z okazji 3. Rajdu Leocji

 • Liczba pytań: 5
 • Próg zdawalności: 0%
 • Czas na odpowiedzi: 8 minut
 • Ponowne podejście: 2880 minut
 • Więcej informacji: forum krajowe
Wymagane zalogowanie

Egzamin z podstaw wiedzy o Palatynacie Leocji

 • Liczba pytań: 10
 • Próg zdawalności: 80%
 • Czas na odpowiedzi: 10 minut
 • Ponowne podejście: 15 minut
 • Więcej informacji: forum krajowe
Wymagane zalogowanie

Oblicza Monarchii, cz. I (3. Rajd Alpenfahrt)

 • Liczba pytań: 6
 • Czas na odpowiedzi: 6 minut
 • Ponowne podejście: 1440 minut
 • Termin: 2022-04-02 00:01:00—2022-04-02 13:30:00
 • Więcej informacji: forum krajowe
Wymagane zalogowanie

Oblicza Monarchii, cz. II (3. Rajd Alpenfahrt)

 • Liczba pytań: 6
 • Czas na odpowiedzi: 6 minut
 • Ponowne podejście: 1440 minut
 • Termin: 2022-04-03 00:01:00—2022-04-03 14:22:00
 • Więcej informacji: forum krajowe
Wymagane zalogowanie