Zaloguj się do Stempla, aby otrzymać hasło jednorazowe

Uwaga! Po rozpoczęciu egzaminu nie można zamykać ani odświeżać okna przeglądarki. Wciśnij przycisk „rozpocznij egzamin”, gdy będziesz gotowy(a). Publicznie dostępne są jedynie wyniki zdanych egzaminów. Do każdego z egzaminów możesz podejść ponownie. Udanej zabawy!

Egzamin z podstaw wiedzy o Palatynacie Leocji

  • Liczba pytań: 10
  • Próg zdawalności: 80%
  • Czas egzaminu: 10 minut
  • Ponowne podejście: 15 minut
  • Więcej informacji: forum krajowe
Wymagane zalogowanie